îlân-ı Aşk

Okmeydanı’nda doğmuşum,
Sayı bilmişim, sünnet olmuşum,
Koynumda pabuçlarım,
Uyanık uykular uyumuşum arife geceleri,
Kodaman Hüsnü, Poçacı Erkan, Leblebi Salih,
Ayak yapıp çift kaleler kurmuşum,
Cigaraya başlamış,
Tertemiz yataklarda pis rüyalar görmüşüm.
Tepelerde uçurtma, hamamda şarkı,
Karakolda sabah.
Yağ kuyruğu, tüp kuyruğu, ihtilaller görmüşüm,
Kâh kafa vurmuş taşlara,
Kâh can evimden vurulmuş, hanümanlar yıkmışım.
Erik erik çiçek açmış şarkılar,
Buruşmuş baharlarında gönlümün,
Otlar üşüştürüp gemiler batırmışım Karadeniz’de,
Bilecik’te, Seferihisar’da nöbetlere kalkmışım.
Daracık daracık sokaklara girmişim,
Kah dostlar tutup sofralar kurmuşum,
Kah ev bark kurup anasını satmışım,
Avarelik, mavarelik etmişim,
En sonunda seni sevmişim,
Alabildiğine…